Ajankohtaista

Myllyliiton ja Myllytarvikkeen jatkettu vuosikokous

Myllyliitto ry:n ja Myllytarvike Oy:n jatkettu vuosikokous pidetään Lahden Seurahuoneella perjantaina 25.11.2016 klo 15. Hallitus kokoontuu klo 13 pohtimaan Myllyliiton toiminnan jatkamistasekä uuden hallituksen ja puheenjohtajan valintaa.

Vuosikokous alkajaisiksi kuullaan Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Miska Kuuselan ja Fennopromon toimitusjohtaja Eeva-Liisa Liljan puheenvuorot kauratuotteiden viimeaikaisista viennin edistämistoimista sekä Juha Latvajärven puheenvuoro Kiinan ja Suomen välisen City Consortiumin toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista pk-yrityksille.

Itä-Hämeen Maanviljelysseuran Säätiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hovi ja säätiön asiamies Reijo Kuusinen luovuttavat esitelmien jälkeen tunnustuspalkinnon Kari Savolalle hänen anisiokkaasta toiminnastaan suomalaisen rukiin tuotantoketjun läpinäkyvyyden, viljatuotteiden suoramyynnin ja matkailutoiminnan edistämisessä alueella. Myllyliitto ja Itä-Hämeen Maanviljelysseuran Säätiö julkaisevat tästä tapahtumasta myös yhteisen tiedotteen.

Kari Savolalle luovutetaan tunnustuspalkinto Itä-Hämeen Maanviljelysseuran Säätiöltä.
 

Myllyliiton ja Myllytarvikkeen vuosikokoukset

Myllyliiton ja Myllytarvikkeen vuosikokoukset pidettiin Hämeenlinnan Aulangolla 30.7.2016. Kokouksen päätöksiä ja kannanottoja:

 • hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2015
 • jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan
 • vuosikokousta jatketaan Lahdessa 25.11.2016, jolloin päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2015 ja valitaan uusi hallitus vuodelle 2017
 • lähileipä- tuotemerkin ja siihen kytkeytyvän laatuketjun kehittämistä jatketaan
 • Taivalkosken myllyn Pasi Antero Pantille myönnettiin ylimyllärin arvonimi ansiokkaasta 20 vuoden palveluksesta

 • Lokalahden mylly myytävänä

  Myynti esite ja lisätiedot ostetaan ja myydään sivilla. Ostetaan ja myydään

  Myllyliiton hallituksen kokous Suomalaisella Klubilla Helsingissä 10.11.2015

  Myllyliiton historian 71.toimintavuosi alkoi Kannonnokan vanhassa, viihtyisäksi ruokapaikaksi muutetussa kivinavetassa Porvoossa pidetyllä hallituksen kokouksella, jonka isäntinä ja emäntinä toimivat Jani Hannula ja Sira-Liisa Martniku Strömsbergin myllyltä. Isäntä joutui tosin kesken kokouksen lähtemään pyryisenä päivänä lumenajoon.

  Hallitus totesi, että Myllyliiton budjetin tulopuoli muodostaa toiminnalle melko ahtaat puitteet, joten kaikkia menoja joudutaan tarkkaan harkitsemaan. Hallitus päätti jatkaa myllyliiton jäsenyyttä vilja-alan yhteistyöryhmässä, mutta edellytti, että ne liittomme yritykset, jotka ovat kiinnostuneet kauraklusterin jäsenyydestä, hoitaisivat jäsenmaksunsa yhdessä tai erikseen suoraan Suomen Kaurayhdistykselle.

  Päätettiin antaa puheenjohtajalle valtuudet muuttaa Myllyliiton omistamat Nordean rahastot vakavaraisten kotimaisten yritysten osakkeiksi tavoitteena mahdollisimman hyvä osinkotuotto ja kuluvalta vuodelta.

  Verkkokaupan yleistyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia pientuottajille, mikä edellyttää verkkokaupan osaamista. Hallitus päätti, että Lahdessa järjestetään tänä keväänä verkkokaupan ja sosiaalisen median kurssi, jonka vetäjäksi on lupautunut Kari Savola. Myös vientimarkkinoiden mahdollisuuksia päätettiin selvittää.

  Vähittäiskauppojen paistopisteiden yleistyessä ei pakastetaikinan alkuperää yleensä ilmoiteta, mutta tuotteesta halutaan antaa kuitenkin vaikutelma, että se on tuoretta ja lähellä tuotettua. Lähileipämerkkiä käyttämällä voitaisiin erotta aito kotimaisesta viljasta ja jauhosta valmistettu tuore leipä näistä lähellä paistetuista leivistä ja pullista. Lähileipätyöryhmän seuraava kokoontuminen on Ikaalisissa perjantaina 18.3 ja viimeistään silloin on lähileipämerkin käyttöön saatava uutta puhtia.

  Omasta puolestani olen luvannut jatkaa Myllyliiton puheenjohtajana seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Uuden puheenjohtajan etsintä on jo aloitettu. Puheenjohtajan paikasta kiinnostuneita pyydän olemaan yhteydessä allekirjoittaneeseen tai johonkin hallituksen jäseneen..

  Eurassa 21. helmikuuta 2016
  Seppo Koivula
  Myllyliitto ry:n hallituksen pj.

  Myllyliiton hallituksen kokous Suomalaisella Klubilla Helsingissä 10.11.2015

  Myllyliiton hallituksen kokous Suomalaisella Klubilla Helsingissä 10.11.2015. Oltiin eduskunnan lähiruokakerhon vieraana ja luovutettiin Myllyliiton viiri lähiruokakerhon puheenjohtajalle, kansanedustaja Anne Kalmarille.


  Myllyliiton vuosikokous pidettiin Lahden Seurahuoneella lauantaina 12.6.2015.


  Myllyliiton vuosikokous pidettiin Lahden Seurahuoneella lauantaina 12.6.2015. Kokouksessa hyväksyttiin Myllyliitto ry:n ja Myllytarvike Oy:n tilit ja toimintakertomus vuodelta 2014, valittiin kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä hallitukseen. Seppo Koivula jatkaa hallituksen puheenjohtajana seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Vuoden 2016 toiminnasta päätettiin seuraavaa:

 • parannetaan paikallismyllyjen keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • selvitetään myllytuotteiden viennin edellytyksiä ja autetaan viennistä kiinnostuneita myllyjä; selvitetään laatustandardien tarve
 • uudistetaan Myllyliiton tai lähileipä-merkin logolla varustettujen säkkien ja pakkausten painatukset
 • selvitetään, onko paikallismyllyillä tarvetta yhtenäisten työhaalareiden käyttöön
 • tuotetaan Eviraa varten ”Paikallismyllyjen hyvät käytännöt”-opas
 • Jani Hannula mukaan lähileipätyöryhmään (muut jäsenet Jouko Laakso, Mika Merisaari, Kari Savola, Lasse Saarinen, Jani Frusti ja Tuula Salminen)
 • päätettiin lähettää kirje paikallismyllyjen kehittämistarpeista eduskunnan lähiruokakerholle
 • päätettiin järjestää some- koulutustilaisuus Lahdessa; kouluttajana Kari Savola •  

   

  Puheenjohtajalta

  Luovuttaessani puheenjohtajan nuijan seuraajalleni, joka ei tätä kirjoittaessani ole vielä tiedossa, joudun viiden puheenjohtajakauteni jälkeen tietysti kysymään, mitä noina vuosina olemme saaneet aikaan ja mitä on jäänyt tekemättä ja mitä olisi pitänyt tehdä.

  Päällimmäisenä nousee monen mielessä varmaankin esiin Myllyliiton 70-vuotisjuhlan järjestäminen kesällä 2015 Hollolan Messilässä sekä Myllyliiton 70-vuotishistoriikin toimittaminen ja kirjoittaminen. Suomen paikallismyllyt ovat historiikkinsa ansainneet ja sen olimme velkaa aiemmille sukupolville, jotka viime sotiemme aikana ja pitkälti sen jälkeenkin huolehtivat monelta osin maamme elintarvikehuollosta. Kirja saatiin tehdyksi pääosin ulkopuolisen rahoituksen turvin.

  Olemme pyrkineet kykyjemme ja mahdollisuuksiemme mukaan rakentamaan Myllyliiton yhteiskuntasuhteita toimimalla aktiivisesti Vilja-alan yhteistyöryhmässä ja Suomen Kauraklusterissa. Olemme onnistuneet ainakin jossain määrin tuomaan esiin paikallismyllyjen merkityksen, ongelmat ja mahdollisuudet eduskunnassa, ministeriöissä, MTK:ssa ja monissa muissa yhteyksissä.

  Olemme pyrkineet parantamaan liiton taloudellista asemaa toiminnan kuluja vähentämällä. Myllyliiton toimisto ja arkisto siirrettiin ensin Helsingissä olleeseen vuokrahuoneistooni ja sen jälkeen kotiini Euraan. Toimisto-, matka- ja kokouskulut sisältyvät puheenjohtajalle maksettuun verottomaan kulukorvaukseen, josta Myllyliiton ei ole tarvinnut maksaa mitään sivukuluja. Erillisiä matka- ja kokouskuluja ei ole maksettu hallituksen puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille. Yhdistyksen taloudenhoitajalle on maksettu kohtuullinen korvaus tilinpidosta ja tilintarkastajille laskun mukainen korvaus.

  Merkittävä asia on mielestäni ollut myös yhteistyösopimuksen tekeminen Paperika Oy:n kanssa säkkien ja jauhopussien toimituksissa. Tämä sopimus on parantanut tuntuvasti toimitusten luotettavuutta ja nopeutta, lisännyt taloudellisuutta ja vähentänyt pakkausten ostoihin liittyviä riskejä. Paperika maksaa Myllyliitolle provision jäsenten tekemistä ostoista ja antaa sen lisäksi jäsenalennuksen. Tämän sopimuksen vuoksi Myllytarvike Oy:n tehtävät siirtyivät lähes täysin Paperikalle ja uuden hallituksen harkittavaksi jääkin nyt mylly-yhtiömme muuttuneen tilanteen arviointi.

  Kaikista ponnisteluista huolimatta Myllyliiton jäsenmäärä on jatkanut laskuaan tällä viimeksi kuluneella viisivuotiskaudellakin. Syynä on usein ollut toiminnan hiipuminen myllynomistajan ikääntyessä eikä jatkajaa ole löytynyt omasta piiristä eikä myöskään myllyn ulkopuolelta.

  Mylly-yrittäjän työ on usein yksinäistä puurtamista ja hänen on hallittava iso joukko erilaisia asioita alkaen viljan hankinnasta ja laadun määrityksestä markkinointiin ja nykyisiin tietoteknisiin sovelluksiin.

  Kaikeksi onneksi uusiakin myllyjä on syntynyt ja uusia yrittäjiä on tullut myllyalalle ja Myllyliiton aktiivisiksi jäseniksi. Nämä uudet yritykset ovat lähes poikkeuksetta erikoistuneet jollekin sektorille, kuten luomuun, gluteenittomiin tuotteisiin tai pitkälle jalostettuihin kuluttajatuotteisiin. Taivalkosken Myllyn kehittämä Puhti-kaura nimettiin viime keväänä vuoden elintarvikkeeksi.

  Suoramyynti ja ruokamatkailu ovat parantaneet merkittävästi joidenkin myllyjen kannattavuutta. Eräät toimivat menestyksellisesti isompien yritysten alihankkijoina ja jotkut jopa vientimarkkinoillakin. Myös perinteisillä menetelmillä toimivilla myllyillä on edelleen vahvuutensa. Ne tekevät tuotteita, joita ei muualta saa. Kivipareilla jauhetulla jauholla on aivan oma makunsa eikä riihikuivatuista ruisjauhoista tehtyä leipää kaupoista löydä.

  Olemme yrittäneet parantaa yhteistyötä ja verkostoitumista viljelijöiden ja leipomoyrittäjien kanssa. Lyhyt ja täysin jäljitettävissä oleva tuotantoketju on edelleen suuri vahvuus ja mahdollisuus, jos se saadaan toimimaan. Myllyliitto on hankkinut omistuksensa Lähileipä- tuotemerkin, joka kiinnostaa sekä vähittäis- että tukkukauppaa ja suurta osaa kuluttajia. On valitettavaa, että maa- ja metsätalousministeriö hylkäsi hakemuksemme lähileivän markkinointi- ja tiedotuskampanjasta, mutta aina voi yrittää uudelleen. Tämä tehtävä jää nyt seuraajalleni ja uudelle hallitukselle, joille toivotan kaikkea hyvää, onnea ja menestystä Myllyliiton tulevissa vaiheissa.

  Suomen hallitus panostaa nyt paljon elintarvikkeiden viennin lisäämiseen. Paikallismyllyillä voisi olla tässä työssä paljonkin annettavaa varsinkin, jos veinnin tekniseen toteutukseen ja tuotekehitykseen olisi saatavissa rahallista ja henkistä tukea.

  Lopuksi haluan kiittää kaikkia niitä upeita ihmisiä, jotka olen oppinut tuntemaan puheenjohtajakauteni aikana ja jotka ovat auttaneet ja kannustaneet minua selviytymään tässä vaativassa tehtävässä. Olemme kokeneet paljon hauskoja ja mieleenpainuvia hetkiä kokousten ja matkojen yhteydessä.

  Eurassa 24. marraskuuta 2016

  Seppo Koivula

  Kaura kiinnostaa nyt kuluttajia


  Maaseudun Tulevaisuus äityi kehumaan viikonvaihdenumerossaan 22. tammikuuta kauratuotteita uudeksi Nokiaksi ja kaavaili superkaurasta Suomen uutta menestystekijää. Jos jätetään ylisanat pois, niin tosiasiaksi jää kuitenkin se, että kauran elintarvikekäyttö on jatkuvasti kasvanut lähinnä viennin ansiosta. Meidän elefanttimmekin eli harvat elintarvikealan suuryrityksemme ovat nyt lopulta nähneet kauran mahdollisuudet ja alkaneet myydä tuotteitaan kansainvälisille markkinoille.

  Paikallismyllyjenkään ei pidä jäädä sivusta seuraamaan vientimarkkinoilta. Voimme ajatella paikallisesti, mutta toimia yleismaailmallisesti eli hienommin sanottuna globaalisti. Hyvänä esimerkkinä on Taivalkosken Mylly, joka tuottaa hienojakeista kauraa kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin mm. Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tuotekehityksen ja vientimarkkinointiin saa nykyisin myös hyvin sekä rahallista että asiantuntija-apua.

  Verkkokauppa tarjoaa mahdollisuuksia pienillekin

  Verkkokaupan mahdollisuuksia voivat pienemmätkin käyttää. Kiinalaiset lähettävät suomalaisia elintarvikkeita sukulaisilleen postitse. Raision Elovena-paketin saa Kiinassa verkkokaupassa niinkin ”halvalla” kuin 22 eurolla. Kiinan verkkokaupassa olisi varmasti tilaa myös monien paikallismyllyjen tuotteille. Niitä on vain tarjottava sinne ja pakkausten on oltava oikeanlaisia. Lähileipä- brändillemme on kyllä kysyntää, kunhan saamme sen oikealla tavalla leipomoiden ja kuluttajien tietoisuuteen. Alkuperällä on väliä!

  Myllyliiton toimintaa

  Myllyliiton hallitus kokoontui Porvoossa Kannonnokan Wanhassa Navetassa 24.1.2016 ja päätti muuttaa liiton rahastosijoitukset vakavaraisten kotimaisten osakeyhtiöiden osakkeiksi osinkotuoton saamiseksi budjetin tulopuolelle sekä keskusteli uuden puheenjohtajan valinnasta. Hallitus päätti jatkaa Myllyliiton jäsenyyttä Vilja-alan yhteistyöryhmässä ja päätti lisäksi, että Myllyliitto ei vastaisuudessa (eli siis tänä vuonna) maksa Suomen Kaurayhdistyksen jäsenmaksua, vaan sen maksamisesta vastaavat yhteisvastuullisesti ne myllyt, jotka kauratuotteita valmistavat. Kokouksen osanottajilla oli mahdollisuus tutustua myös lähellä sijaitsevaan Strömsbergin myllyyn liittomme ansiomerkin saaneen Matti Hannulan asiantuntevalla opastuksella.

  Hallituksen seuraavassa kokouksessa Ikaalisissa 18. maaliskuuta 2016 keskustellaan Myllyliiton logolla merkittyjen pakkausten uusimisesta ja lähileipä-tuotemerkin käytön edistämisestä.

  Toivotan teille kaikille jaksamista vaativassa työssänne ja uskoa alamme uusiin mahdollisuuksiin.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Seppo Koivula
  Myllyliitto ry hallituksen puheenjohtaja